صنایع برق

روغن و گریس های مخصوص نیروگاه های برق با کیفیت بالا و عملکرد مطلوب از محصولات شرکت روانکار شیمی ماهان می باشد که روغن موتور گازی و دیزلی , روغن دنده , روغن هیدرولیک , روغن انتقال حرارت , گریس هادی الکتریسیته و گریس عایق , روغن ترانسفورماتور  را شامل می شود .