صنایع غذایی و داروسازی

صنایع غذایی و داروسازی با توجه به حساسیت و اهمیت چگونگی تولید محصولات می بایست از روانکارهای تخصصی استفاده شود که حتی المقدور دارای رنگ , بو , مزه نباشند تا بر روی این دسته از محصولات تاثیری نداشته باشند . روانکارهای خوراکی از قبیل روغن خوراکی , گریس خوراکی و گریس فودگرید شامل روغن هیدرولیک , روغن دنده , روغن ماشین ابزار و انواع گریس خوراکی می باشند.