صنایع فلزکاری

صنایع فلزکاری به صنایعی اطلاق می شود که در آن به تغییر شکل فلز به کمک ابزارها و دستگاه های مختلف و با استفاده از عامل حرارت پرداخته می شود . مانند تراشکاری , فرزکاری و فلزکاری که روانکارهای ما شامل روغن ماشین ابزار , آب صابون , روغن مته کاری , روغن ضدزنگ و روغن برش می باشد .