روغن کمپرسور سرمایشی

 

 

 لیست محصولات

Shell Refrigeration Oil S4 Fr-F 68

شرکت سازنده: شل ,Shellشرکت سازنده: پارس , شرکت نفت پارس


Shell Morlina S4 B 460

شرکت سازنده:شل ,Shell


Shell Morlina S4 B 460
شرکت سازنده: شل ,Shell


Shell Morlina S4 B 460
شرکت سازنده: شل , Shell