بلبرینگ و انواع رولبرینگ

بلبرینگ و رولبرینگ و یاتاقان

قطعات تشکیل دهنده ی برینگ ها:


۱- رینگ داخلی و خارجی با شیارهای مناسب

۲-اجزای غلطنده آن (ساچمه و رولر)

۳-قفسه آن که تعداد غلطنده را مجزا  و هدایت می نماید.

بلبرینگ


اندازه :

برینگ ها با شماره های استاندارد مشخص می گردند ,به عنوان مثال برای بلبرینگ شیار عمیق ۶۲۰۵ دو رقم سمت چپ نشان دهنده  نوع برینگ و اندازه  آن می باشد .

در محدوده  قطر داخلی بین ۲۰ میلیمتر و ۴۸۰ میلیتر که اگر دو رقم سمت راست را در ۵ ضرب کنیم قطر رینگ داخل شفت بدست می آید.


سه اندازه ی اصلی یک برینگ:

۱-عرض برینگ

۲-قطر داخلی

۳-قطر خارجی

Z۶۲۰۵ یک طرف برینگ در پوش دارد.

Z۲ ۶۲۰۵دو طرف برینگ درپوش دارد.

Rs ۶۲۰۵ یک طرف برینگ کاسه نمد دارد.

Rs۲ ۶۲۰۵ دو طرف برینگ کاسه نمد دارد.

W۶۲۰۵ در رینگ خارجی یک شیار برای خار جاسازی شده است.

انواع بلبرینگ:


۱-بلبرینگ شیار عمیق :

پرمصرفترین بلبرینگ در بازار می باشد ,موارد استفاده  زیادی دارد,نیروهای محوری و شعاعی را در 2 جهت تحمل می نماید و برای سرعت های بالا مناسب می باشد .

۲-بلبرینگ تماس زاویه ای :

نیروهای محوری را  می تواند  در یک جهت تحمل می کند.

۳-بلبرینگ خودمیزان :

در یک طرف شامل دو شیار و در یک طرف سطح کروی دارد, در مواردی که محور با پوسته انطباق نداشته باشد, یا محور دارای  باشد.

 ۴-بلبرینگ کف گرد:

مناسب برای تحمل نیروهای محوری قابل جدا شدن از هم و عمل کرد آن برای محورهای عمودی بهتر است.

بلبرینگ