گریس چیست؟

 

گریس

 

گریس ماده ای است نیمه جامد یا جامد که با ترکیب شدن یک ماده صابونی در ماده روغن به وجود می آید. ماده اصلی به وجود آورده گریس ، روغن معدنی و روغن سنتتیک می باشد که حدودا 80 % ماده گریس را شامل می باشند و در مواردی که کیفیت و جنس روغن معدنی و روغن سنتتیک  پایین باشد به مراتب کیفیت گریس نیز پایین می آید . صابون دومین عنصر و ماده تشکیل دهنده گریس می باشد که شامل گونه های مختلفی می باشد . برای ساختن گریس ماده روغن و ماده صابون را با حرارت ترکیب  و می پزند که ماده ژلاتینی یا همان گریس ساخته می شود . عموما گریس با پایه صابونی آن شناخته می شود مثلا گریس با صابون کلیسم ، گریس کاپ و گریس شاسی ، ...... .  در کارخانه های تولید کننده غذا ، رمز موفقیت آن کارخانه تولید محصول خوب و دارای کیفیت بالا می باشد . بکاربردن روانکار غذایی  در سیستم های صنایع غذایی با اهمیت بالایی برخوردار می باشد و نقش مهمی در جلوگیری از به وجود آمدن آلودگی مواد غذایی  را دارد. و در مجموع روغن و گریس خوراکی برای عوض نشدن محصول  و مواد غذایی نقش بسزایی دارد .

 

گریس