گریس

گریس محصولی نیمه جامد تا جامد می باشد که از ترکیب یک ماده صابونی یا پرکننده Thickener  در روغن بدست می آید . روغن های معدنی و روغن های سنتتیک ماده اصلی تشکیل دهنده گریس است که حدود 80% گریس را تشکیل می دهند و در صورتی که کیفیت این روغن پایین باشد به طبع آن کیفیت گریس نیز به مراتب پایین می آید . دومین ماده تشکیل دهنده گریس صابون است که دارای انواع گوناگونی می باشد . در ساخت گریس روغن و صابون را با حرارت ترکیب می کنند و می پزند که ترکیب ژلاتینی که همان گریس است به وجود می آید . گریس را با پایه صابونی آن می شناسند مانند گریس با صابون کلسیم مانند گریس کاپ و گریس شاسی , گریس پایه سدیم مانند گریس فایبر و گریس والوالین , گریس پایه لیتیم مانند گریس ماهان و گریس چندمنظوره , غیر آلی مانند گریس نسوز یا گریس بنتون , گریس پایه آلومینیم , گریس پایه مس , گریس پایه نیکل , گریس پایه تفلون و غیره ....

گریس