روغن کمپرسور

 روغن کمپرسور برودتی

روغن کمپرسور خنک کننده  یا روغن کمپرسور سرمایشی

روغن خنک کننده یا روغن برودتی باید جداره داخلی کمپرسور را روانکاری نماید و همینطور گرمای کمپرسور را از بین ببرد , دستگاه کمپرسور را تمییز نماید و به مانند یک مایع درزگیر عمل کند و مصرف انرژی را نیز متعاقبآ کاهش دهد .

قسمتی از گرمای متراکم در جاهای دیگری از سیستم پراکنده می گردند. روغن کمپرسور همچنین به تمییز شدن کمپرسور خنک کننده کمک مینماید .

زمانیکه شما فیلتراسیون فعال دارید روغن باعث جابجایی ذرات آلوده موجود در سیستم به فیلتر و سپس خروج از سیستم می گردد .

سیستم های خنک کننده همچنین حاوی تعداد متنوعی از سطوحی میباشند که غیر قابل دسترس هستند و نیازمند درزگیری اند .مانند دیواره پیستون و فیلتر .روغن کمپرسور سطوح مورد نظر را درزگیری می نماید و مانع عبور گازهای خنک کننده می شود .

عوامل دیگری که توسط روغن خنک کننده انجام می پذیرد عبارتند از کنترل کف و کاهش صداهای بوجود آمده از حرکت قطعات کمپرسور .

انتظار می رود که حضور روغن کمپرسور در سیستم باعث ارتقاء کیفیت انتقال حرارت سیستم گردد که باعث ارتقاء کلی سیستم میشود .

روغن گردشی

روغن هیدرولیک

 انتخاب روغن هیدرولیک مناسب

از کجا بدانیم که در حال استفاده از روغن هیدرولیک مناسب و درست هستیم ؟
برای اکثر دستگاه های روانکاری شده , کاربردهای زیادی وجود دارد که باید انتخاب درست صورت گیرد . اکثر روغن های هیدرولیک و به طور کلی روغن صنعتی باعث خرابی و اتفاق ناگواری نمی شوند ولی آنها عمر متوسط دستگاه را پایین می آورند و به این ترتیب متضرر می شوید.
در روغن  هیدرولیک ۲ شاخصه باید مدنظر قرار گیرد یکی گرید ویسکوزیته یا گرانروی روغن و دیگری نوع روغن هیدرولیک . این مشخصات تعیین میشوند با نوع پمپ هیدرولیک به کار رفته در سیستم , دمای عملیات و فشار عملیاتی سیستم اما این پایان کار نیست و همچنین بقیه مشخصات که باید در نظر گرفته شود از قبیل : نوع روغن پایه , کیفیت کلی روانکار و شاخص های اجرایی آن .
نیازهای سیستم برای این موارد به طور عمده به محیط عملیات و نوع ماشین و دستگاه ارتباط دارد.
بنابراین انتخاب بهترین روغن هیدرولیک برای دستگاه شما نیازمند جمع آوری اطلاعات بیتشری در زمینه روغن صنعتی و روانکار می باشد .
روغن هیدرولیک

روغن دنده صنعتی