مطالب توسط moghtader

روغن کمپرسور

 روغن کمپرسور برودتی روغن کمپرسور خنک کننده  یا روغن کمپرسور سرمایشی روغن خنک کننده یا روغن برودتی باید جداره داخلی کمپرسور را روانکاری نماید و همینطور گرمای کمپرسور را از بین ببرد , دستگاه کمپرسور را تمییز نماید و به مانند یک مایع درزگیر عمل کند و مصرف انرژی را نیز متعاقبآ کاهش دهد . […]

روغن هیدرولیک

 انتخاب روغن هیدرولیک مناسب از کجا بدانیم که در حال استفاده از روغن هیدرولیک مناسب و درست هستیم ؟ برای اکثر دستگاه های روانکاری شده , کاربردهای زیادی وجود دارد که باید انتخاب درست صورت گیرد . اکثر روغن های هیدرولیک و به طور کلی روغن صنعتی باعث خرابی و اتفاق ناگواری نمی شوند ولی […]